Rakennusprojektin hallinnointipalvelu

Finkey Oy:n tarjoamiin palveluihin kuuluu tavallisessa aikajärjestyksessä kokonaisvaltainen omakotitalon tai huvilan rakennusprosessi lisättynä erityisesti venäjänkielisten asiakkaiden tarvitsemilla lisäpalveluilla:

A. Valmistelutyö

 1. Tontin etsiminen asiakkaan antamien kriteerien mukaan.
 2. Tontin ominaisuuksien selvittäminen ja raportointi venäjäksi.
 3. Kiinteistön kaupassa ostajan avustaminen ja konsultointi.
 4. Talopakettitehtaiden katalogien (suomi / venäjä) toimittaminen asiakkaalle.
 5. Tyyppiesimerkkitalojen kustannusarviot Venäjäksi.
 6. Pohjatutkimustietojen hankkiminen.

B. Suunnittelutyö

 1. Tehtävään tutustuminen ja siihen liittyvien seikkojen kartoittaminen.
 2. Vaihtoehtoisten luonnosten laatiminen ja ratkaisun valinta (sisältäen kaikki tärkeimmät rakennusmateriaalit!)
 3. Lopullisten piirrustusten ja suunnitelmien tekeminen rakennuslupahakemusta ja pääkustannusarviota varten.
 4. Naapurien kuuleminen.

C. Hakemus- ja valvontaprosessi

 1. Rakennuslupahakemuksen jättäminen
 2. Suunnitelman tarkastus ja tarkennukset rakennusvalvonnassa
 3. Lupapäätös ja julkipano.
 4. Valitusaika
 5. Työnjohtajien valitseminen ja ilmoittaminen rakennusvalvontaan.
 6. Mahdollisten erityispiirustuksen tekeminen.
 7. Aloituskokouksen järjestäminen.
 8. Rakennusaikaisten katselmusten ja seurantakokousten järjestäminen.
 9. Loppukatselmus ja rakennustarkastuksen käyttöönottotarkastus.
 10. Kohteen luovuttaminen tilaajalle.

D. Varsinainen rakennustyö

 1. Pääurakoitsija
 2. Mahdollinen talopakettitoimittaja
 3. Rakenneurakoitsija
 4. LVI-urakoitsija
 5. Sähköurakoitsija
 6. Maanrakennus- ja pihaurakoitsija
 7. Muut urakoitsijat ja työntekijät

E. Projektin hallinnointi (rakennuttaminen) asiakkaan puolesta

 1. Asiakkaan etujen valvonta.
 2. Asiakirjojen ja työmaan tapahtumien dokumentointi.
 3. Aikataulun ja laadun valvonta.
 4. Maksuliikenteen suunnittelu ja hoitaminen.
  1. Alaurakat
  2. Palkat ja sosiaalikulut
  3. Vakuutukset
  4. Liittymismaksut
  5. Verot ja muut viranomaismaksut
 5. Yhteydenpito ja koordinointi aliurakoitsijoiden välillä.
 6. Raportointi asiakkaalle.